Instytut
Informatyki
Zakład Systemów
Komputerowych

Wyniki kolokwium

Udostępniam Państwu wyniki kolokwium dotyczącego podziału sieci na podsieci z przedmiotu Projektowanie i Konfiguracja Sieci Komputerowych.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, poprawa kolokwium odbędzie się na kolejnych zajęciach.


Grupa 1.
Krzysztof B...n 5
Sławomir C...a 4
Maciej D...c 4
Marcin H...s...