Instytut
Informatyki
Zakład Systemów
Komputerowych

AnkietaNOWY

Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej zajęć prowadzonych w systemie e-learning. Kwestionariusz wypełniają studenci, którzy uczęszczają na zajęcia z Webowych Interfejsów Graficznych oraz Aplikacji Internetowych.

Wyniki kolokwium

Udostępniam Państwu wyniki kolokwium dotyczącego podziału sieci na podsieci z przedmiotu Projektowanie i Konfiguracja Sieci Komputerowych.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, poprawa kolokwium odbędzie się na kolejnych zajęciach.


Grupa 1.
Krzysztof B...n 5
Sławomir C...a 4
Maciej D...c 4
Marcin H...s...

Dbajmy o środowisko


Każdego dnia firmy, instytucje oraz osoby prywatne na całym świecie zużywają ogromne ilości papieru. Posługując się urządzeniami biurowymi drukujemy w domach, szkołach i w pracy, niejednokrotnie nie zastanawiając się, czy wszystkie wydruki są niezbędne. Drukowanie stało się częścią naszej codzienności, a każda wydrukowana kartka przyczynia się do wycinania milionów drzew...