Instytut
Informatyki
Zakład Systemów
Komputerowych

SKiTD - Praca zbior. pod. red. J. Zyguła, Protokoły i technologie sieciowe


Skrypt został napisany jako materiał źródłowy dla studentów kierunku informatyka specjalizacji, które nie mają rozszerzonego programu sieci komputerowych. Autorzy starali się w zwięzłej formie przedstawić zagadnienia związane z działaniem protokołów wykorzystywanych do łączenia komputerów/aplikacji/użytkowników poprzez sieć Internet. W kolejnych rozdziałach...

SKiTD - M. Sportack Sieci Komputerowe. Księga eksperta


Książka dostarcza kompletnego opisu technologii związanych z działaniem sieci, omówienia sposobów korzystania z sieci i praktycznych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów pojawiających się w ich funkcjonowaniu. Pozwala uzyskać niezbędną w życiu informatyka wiedzę z zakresu projektowania, budowania, konfigurowania i przede wszystkim efektywego użytkowania...

SKiTD - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 1


Książka jest oficjalnym podręcznikiem dla uczęszczających na kurs Podstawy sieci w ramach programu CCNA Exploration Akademii sieci Cisco w wersji 4 oraz 5. Kurs ten obejmuje zagadnienia sieci, przechodząc od kwestii ogólnych do bardziej szczegółowych. Podręcznik został napisany i zredagowany przez instruktorów Akademii sieci tak, aby mógł służyć jako materiał pomocniczy...

SKiTD - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2


Książka jest oficjalnym podręcznikiem dla uczęszczających na kurs Protokoły i koncepcje routingu w ramach programu CCNA Exploration Akademii sieci Cisco w wersji 4 oraz 5. Kurs ten obejmuje zagadnienia sieci, przechodząc od kwestii ogólnych do bardziej szczegółowych. Podręcznik został napisany i zredagowany przez instruktorów Akademii sieci tak, aby mógł służyć jako...

AI - M. Zukiewicz Symfony Framework. Techniki Pracy


Kurs opracowano z myślą o osobach, które znają już język PHP i chcą rozszerzyć swoje umiejętności o wiedzę z zakresu Symfony. Kurs to obszerne wprowadzenie, które zawiera mnóstwo praktycznych przykładów. W kursie omówiono najważniejsze moduły i komponenty frameworka, tak aby bez problemowo można je było zastosować we...