Instytut
Informatyki
Zakład Systemów
Komputerowych